TRANSFORMATIOUN SCHEIER 2020

Esou gesäit et aus, wann DIr vu WANDWERK aus enger aler Scheier zu Heeschdref e schéint, grousst, hellt, neit Zëmmer inklusiv Isolatioun realiséiert krut.

 

Déi aner Raim am Haus konnten ouni Aschränkung genotzt ginn.