top of page
WANDWERK Team.jpg

Um Wee fir dee beschte Patron zu Lëtzebuerg ze ginn

Freudenreich & Schmitz - WANDWERK

Mir frëen eis op diech!

Mir liewen eng gutt Aarbechtsatmosphär. A mir maachen alles dofir!

D'Mataarbechter sinn déi wichtegst Leit fir eis. Dofir sti mir. 

D'Geranten Manuel Freudenreich & Marco Schmitz

Wat eis besonnesch mécht:
bottom of page