top of page
WANDWERK Team + Firmengebäude

Um Wee fir dee beschte Patron zu Lëtzebuerg ze ginn

WANDWERK Manuel Freudenreich und Marco Schmitz

Mir frëen eis op diech!

Mir liewen eng gutt Aarbechtsatmosphär. A mir maachen alles dofir!

D'Mataarbechter sinn déi wichtegst Leit fir eis. Dofir sti mir. 

D'Geranten Manuel Freudenreich & Marco Schmitz

Wat eis besonnesch mécht:
bottom of page